Cliciwch yma i wrando ar raglen radio'r disgyblion.

Cafodd disgyblion blwyddyn 4, 5 a 6 cyfle anhygoel i recordio rhaglen radio eu hun gyda chymorth Marky G, DJ Cymru FM. I wrando eto cliciwch ar y┬ádolen isod. ht…

Yn dilyn ein gwaith ar Adar o'r Unliw, penderfynnom adeiladu Cuddfannau Adar. Roedd hyn yn cydfynd a diwrnod Adeiladu Den UNICEF