Yn dilyn ein gwaith ar Adar o'r Unliw, penderfynnom adeiladu Cuddfannau Adar.

Roedd hyn yn cydfynd a diwrnod Adeiladu Den UNICEF