Cafodd disgyblion blwyddyn 4, 5 a 6 cyfle anhygoel i recordio rhaglen radio eu hun gyda chymorth Marky G, DJ Cymru FM. I wrando eto cliciwch ar y dolen isod.

https://www.mixcloud.com/cymruFM/ysgol-gwynfryn-1192017/#repost